Twój los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji.


twój-los-kształtuje-ę-w-momentach-podejmowania-decyzji
anthony robbinstwójloskształtujesięmomentachpodejmowaniadecyzjitwój loslos kształtujekształtuje sięw momentachmomentach podejmowaniapodejmowania decyzjitwój los kształtujelos kształtuje siękształtuje się wsię w momentachw momentach podejmowaniamomentach podejmowania decyzjitwój los kształtuje sięlos kształtuje się wkształtuje się w momentachsię w momentach podejmowaniaw momentach podejmowania decyzjitwój los kształtuje się wlos kształtuje się w momentachkształtuje się w momentach podejmowaniasię w momentach podejmowania decyzji

Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut
mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą decyzji szalonych albo tragicznych. -Maria Dąbrowska
trzeba-ludziom-zostawić-wolność-decyzji-nawet-śli-chcą-decyzji-szalonych-albo-tragicznych
Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji. -John Fitzgerald Kennedy
istnieje-prawdopodobnie-jeden-tylko-sposób-aby-zapobiec-przedwczesnemu-rozgłaszaniu-naszych-decyzji-a-mianowicie-nie-podejmować-żadnych-decyzji
A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada. -Baltasar Gracián
a-los-veinte-años-un-hombre-es-un-pavo-real-a-los-treinta-un-ón-a-los-cuarenta-un-camelo-a-los-cincuenta-una-serpiente-a-los-sesenta-un-perro-a-los
Twój los zależy od twoich nawyków -Brian Tracy
twój-los-zależy-od-twoich-nawyków