Twój los zależy od Twoich nawyków.


twój-los-zależy-od-twoich-nawyków
brian tracytwójloszależyodtwoichnawykówtwój loslos zależyzależy odod twoichtwoich nawykówtwój los zależylos zależy odzależy od twoichod twoich nawykówtwój los zależy odlos zależy od twoichzależy od twoich nawykówtwój los zależy od twoichlos zależy od twoich nawyków

Twój los zależy od twoich nawykówSpa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies.Mąż: człowiek, który nigdy nie pamięta o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chętnie wymienia twój wiek.A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada.Już nie czy­tam z Twoich ust, mie­szka­nie me wy­pełniają in­ne kłamstwa. Dłonie już mi nie drżą, pęka szklanka stoję za fi­ranką, dos­trze­gam Twój kunszt. Żywię urazę, ale z każdym spoj­rze­niem ona znika nies­te­ty, już nie czy­tasz z moich ust a ja nie słyszę Twoich obaw. Czuję Twoją obcość, nie dzieli­my się już paranoją.