Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła...


twórczość-bywa-rekompensatą-choć-czasem-bardzo-utajoną-z-bardzo-skrywanych-braków-i-utrat-płynącą-jak-z-podziemnego-źródła
maria dąbrowskatwórczośćbywarekompensatąchoćczasembardzoutajonąskrywanychbrakówutratpłynącąjakpodziemnegoźródłatwórczość bywabywa rekompensatąchoć czasemczasem bardzobardzo utajonąz bardzobardzo skrywanychskrywanych brakówbraków ii utratutrat płynącąpłynącą jakjak zz podziemnegopodziemnego źródłatwórczość bywa rekompensatąchoć czasem bardzoczasem bardzo utajonąz bardzo skrywanychbardzo skrywanych brakówskrywanych braków ibraków i utrati utrat płynącąutrat płynącą jakpłynącą jak zjak z podziemnegoz podziemnego źródłachoć czasem bardzo utajonąz bardzo skrywanych brakówbardzo skrywanych braków iskrywanych braków i utratbraków i utrat płynącąi utrat płynącą jakutrat płynącą jak zpłynącą jak z podziemnegojak z podziemnego źródłaz bardzo skrywanych braków ibardzo skrywanych braków i utratskrywanych braków i utrat płynącąbraków i utrat płynącą jaki utrat płynącą jak zutrat płynącą jak z podziemnegopłynącą jak z podziemnego źródła

Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Negacja bywa bardzo dogodną formą próżniowania.