Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy.


twórczość-jest-zawsze-tylko-ekspedycją-w-kierunku-prawdy
franz kafkatwórczośćjestzawszetylkoekspedycjąkierunkuprawdytwórczość jestjest zawszezawsze tylkotylko ekspedycjąekspedycją ww kierunkukierunku prawdytwórczość jest zawszejest zawsze tylkozawsze tylko ekspedycjątylko ekspedycją wekspedycją w kierunkuw kierunku prawdytwórczość jest zawsze tylkojest zawsze tylko ekspedycjązawsze tylko ekspedycją wtylko ekspedycją w kierunkuekspedycją w kierunku prawdytwórczość jest zawsze tylko ekspedycjąjest zawsze tylko ekspedycją wzawsze tylko ekspedycją w kierunkutylko ekspedycją w kierunku prawdy

Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Człowiek podobno sterowany bywa tylko w jednym kierunku zagłady.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.