Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy.


twórczość-jest-zawsze-tylko-ekspedycją-w-kierunku-prawdy
franz kafkatwórczośćjestzawszetylkoekspedycjąkierunkuprawdytwórczość jestjest zawszezawsze tylkotylko ekspedycjąekspedycją ww kierunkukierunku prawdytwórczość jest zawszejest zawsze tylkozawsze tylko ekspedycjątylko ekspedycją wekspedycją w kierunkuw kierunku prawdytwórczość jest zawsze tylkojest zawsze tylko ekspedycjązawsze tylko ekspedycją wtylko ekspedycją w kierunkuekspedycją w kierunku prawdytwórczość jest zawsze tylko ekspedycjąjest zawsze tylko ekspedycją wzawsze tylko ekspedycją w kierunkutylko ekspedycją w kierunku prawdy

Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce. -Bertrand Russell
siła-rozumu-może-być-niewielka-ale-jest-stała-i-działa-zawsze-w-jednym-kierunku-podczas-gdy-ły-nierozumu-niszczą-ę-nawzajem-w-bezpłodnej
W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy. -Ivo Andric
w-zasadzie-pragniemy-tylko-jednego-prawdy-uwolnić-ę-od-zgiełku-słów-przebić-ę-przez-schematy-obrazów-i-dojść-do-prawdy
Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna. -Włodzimierz Lenin
abstrakcyjnej-prawdy-nie-prawda-jest-zawsze-konkretna
Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner
bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Człowiek podobno sterowany bywa tylko w jednym kierunku zagłady. -Zofia Bystrzycka
człowiek-podobno-sterowany-bywa-tylko-w-jednym-kierunku-zagłady
Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne. -Lew Tołstoj
niezawodną-oznaką-prawdy-jest-prostota-i-jasność-kłamstwo-zawsze-bywa-skomplikowane-wymyślne-i-wielosłowne