Twórczość to w tym samym stopniu sąd co pociecha.


twórczość-to-w-tym-samym-stopniu-sąd-co-pociecha
henryk manntwórczośćtotymsamymstopniusądcopociechaw tymtym samymsamym stopniustopniu sądsąd coco pociechatwórczość to ww tym samymtym samym stopniusamym stopniu sądstopniu sąd cosąd co pociechatwórczość to w tymw tym samym stopniutym samym stopniu sądsamym stopniu sąd costopniu sąd co pociechatwórczość to w tym samymw tym samym stopniu sądtym samym stopniu sąd cosamym stopniu sąd co pociecha

Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą.Jest w tym pewna pociecha, gdy przyczyni się do naszej zguby nie łotr, lecz człowiek uczciwy.Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien.Jestem przekonany, że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.Sąd naj­wyższy - to sąd włas­ne­go sumienia.Sąd najwyższy to sąd własnego sumienia.