Twórz jak Bóg. Rządź jak król. Pracuj jak wół.


twórz-jak-bóg-rządź-jak-król-pracuj-jak-wół
constantin brancusitwórzjakbógrządźkrólpracujwółtwórz jakjak bógrządź jakjak królpracuj jakjak wółtwórz jak bógrządź jak królpracuj jak wół

Kawaler żyje jak król, a umiera jak pies - żonaty odwrotnie.Pasuje jak wół do karety.Osioł przy lirze; pasuje jak wół do karety.Wyśmiewając się z ko­goś, czu­jesz się jak ktoś lep­szy, jak król. Ow­szem, uko­rono­wali Cię na króla błaznów, który roz­ba­wił towarzystwo.Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana.Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził.