Twarz wroga przeraża mnie wtedy, gdy widzę, jak bardzo jest podobna do mojej.


twarz-wroga-przeraża-mnie-wtedy-gdy-widzę-jak-bardzo-jest-podobna-do-mojej
stanisław jerzy lectwarzwrogaprzerażamniewtedygdywidzęjakbardzojestpodobnadomojejtwarz wrogawroga przerażaprzeraża mniemnie wtedygdy widzęjak bardzobardzo jestjest podobnapodobna dodo mojejtwarz wroga przerażawroga przeraża mnieprzeraża mnie wtedyjak bardzo jestbardzo jest podobnajest podobna dopodobna do mojejtwarz wroga przeraża mniewroga przeraża mnie wtedyjak bardzo jest podobnabardzo jest podobna dojest podobna do mojejtwarz wroga przeraża mnie wtedyjak bardzo jest podobna dobardzo jest podobna do mojej

Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś. -PróbujPatrzećKolorowo
gdy-ę-widzę-chce-mi ę-wrzeszczeć-mam-ochotę-wyk­rzyczeć- pros­to-w twarz-jak mnie-zraniłeś
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nigdy-nie-jesteśmy-tak-bardzo-bezbronni-wobec-cierpienia-jak-wtedy-gdy-kochamy