Two­je oczy są jak głębia oceanu. Tonę w ich niepowtarzalności.


two­-oczy-są jak głębia-oceanu-tonę w ich-niepowtarzalnoś
bluecaffetwo­jeoczysą jak głębiaoceanutonę w ichniepowtarzalnościtwo­je oczyoczy są jak głębiasą jak głębia oceanutonę w ich niepowtarzalnościtwo­je oczy są jak głębiaoczy są jak głębia oceanutwo­je oczy są jak głębia oceanu

Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze.Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...  Usposobienia człowieka są zmienne, jak fala nad głębią morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg.Wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo zdolne jest stworzyć między ludźmi więzy, łączące - jak most nad głębią czasu - odległe chwile.Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko.Po­tokiem Twych słów płynę Wraz z prądem pochłonięta Ich wil­gotnym dotykiem Pogłaskana Tak nag­le przez każde z osobna Wyb­ra­na spośród tłumu W ich objęciach tonę I w Twym szep­cie kojącym Ser­ce dla Ciebie bijące Tonące w Two­jej piersi Szem­rzącej mną w Tobie O miłości ob­la­na cudem Rozpływaj się w naszych ciałach Złączo­nych przys­pie­szo­nym oddechem Z na­giej pier­si ula­tuje westchnienie Wspólne­go jęku Po­wol­ny szum ciał ogar­nia zmysły I gu­bi się jaźń w dwóch słowach