Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód.


two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
jayetwo­jeoczysą mojąpoezjązaśtweciałomojąnocnąksiążkąprzygódtwo­je oczyoczy są mojąsą moją poezjąpoezjązaśzaś twetwe ciałociało mojąmoją nocnąnocną książkąksiążką przygódtwo­je oczy są mojąoczy są moją poezjąsą moją poezjązaś twezaś twe ciałotwe ciało mojąciało moją nocnąmoją nocną książkąnocną książką przygódtwo­je oczy są moją poezjąoczy są moją poezjązaś twe ciałozaś twe ciało mojątwe ciało moją nocnąciało moją nocną książkąmoją nocną książką przygódtwo­je oczy są moją poezjązaś twe ciało mojązaś twe ciało moją nocnątwe ciało moją nocną książkąciało moją nocną książką przygód

Moją siłą ciążenia jest moja miłość. -Augustyn Św
moją-łą-ążenia-jest-moja-miłość
Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega. -Friedrich Nietzsche
zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
Nie na próżno to niejeden mąż mówi:
nie-na-próżno-to-niejeden-mąż-mówi-moja-droga-moja-najdroższa-żono-bo-niejeden-zapewne-opłacić-ę-jej-nie-może