Two­ja słabość moim zwycięstwem 


two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
intrygatwo­jasłabośćmoimzwycięstwem two­ja słabośćsłabość moimmoim zwycięstwem two­ja słabość moimsłabość moim zwycięstwem two­ja słabość moim zwycięstwem 

Odległość wobec każdego mężczyzny w życiu kobiety jest, być może, rezygnacją, ale także jej zwycięstwem. Zwycięstwem spokoju, kiedy chce się już zrezygnować z pełnego życia, czyli z dramatów.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.Pijani zwycięstwem popadają w nałóg.Już sa­mo zdro­wie jest zwycięstwem.Drwina jest zwycięstwem dystansu do siebie.