Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre.


twoja-książka-jest-dobra-i-oryginalna-z-tym-że-te-częś-które-są-dobre-nie-są-oryginalne-a-te-które-są-oryginalne-nie-są-dobre
samuel solomontwojaksiążkajestdobraoryginalnatymżeteczęściktóredobrenieoryginalnetedobretwoja książkaksiążka jestjest dobradobra ioryginalna zz tymże tete częściktóre sąsą dobrenie sąktóre sąnie sąsą dobretwoja książka jestksiążka jest dobrajest dobra idobra i oryginalnai oryginalna zoryginalna z tymże te częściktóre są dobrenie są oryginalnektóre są oryginalnenie są dobretwoja książka jest dobraksiążka jest dobra ijest dobra i oryginalnadobra i oryginalna zi oryginalna z tymtwoja książka jest dobra iksiążka jest dobra i oryginalnajest dobra i oryginalna zdobra i oryginalna z tym

Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosćCzłowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Zło, które mogą wyrządzić złe książki, jest naprawiane jedynie przez dobre.Na snobie nie można polegać. Dzieło, które chwali, może okazać się dobre.Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba.Na sno­bie nie można po­legać. Dzieło, które chwa­li, może oka­zać się dobre.