Ty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim...


ty­-uczuć-umiera-bo roz­kwitnąć-nie mają-z kim
whoty­leuczućumierabo roz­kwitnąćnie mająz kimty­le uczućuczuć umieraumiera bo roz­kwitnąćbo roz­kwitnąć nie mająnie mają z kimty­le uczuć umierauczuć umiera bo roz­kwitnąćumiera bo roz­kwitnąć nie mająbo roz­kwitnąć nie mają z kimty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąćuczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mająumiera bo roz­kwitnąć nie mają z kimty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mająuczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim

Narody nie mają uczuć, tylko interesy.Nie da się za­bić uczuć - nie mają ciała.Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...]Ciche tęskno­ty mają swe źródła w długot­rwałej żywot­ności po­zytyw­nych uczuć...Przy­jem­ność og­romną da­je mi pisanie Emoc­ji i uczuć w wer­sy zaklinanie Ubiera­nie w nadzieję sza­rej codzienności Wpla­tanie między wier­sze wiary i miłości Więc prag­nień ob­ra­zy przemycam I żądzy ok­ruchy zamiatam Marze­nia grzeszną roz­pustą maluję A świat tęsknotą uczuć buduję Roz­wiewam oba­wy, gram od­ważnie słowami Nie trzy­mam się za­sad pod­szy­tych lękami Dla­tego popłynęłam zgod­nie z nur­tem rzeki By dać się po­nieść marze­niom i przym­knąć powieki..... ..................................................................................... in­spi­rowa­ne pop­rzed­nim wierszem