Ty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemami... A wśród nich Ci którzy po­magają in­nych, bo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwień...


ty­lu-ludzi-dookoła-z wielo­-problemami-a-wśród-nich-ci którzy-po­magają-in­nych-bo nie pot­ra­fią-roz­wiązać-swych
stokrotka123ty­luludzidookołaz wielo­maproblemamiwśródnichci którzypo­magająin­nychbo nie pot­ra­fiąroz­wiązaćswychzmartwieńty­lu ludziludzi dookoładookoła z wielo­maz wielo­ma problemamiwśród nichnich ci którzyci którzy po­magająpo­magają in­nychbo nie pot­ra­fią roz­wiązaćroz­wiązać swychswych zmartwieńty­lu ludzi dookołaludzi dookoła z wielo­madookoła z wielo­ma problemamiproblemami a wśróda wśród nichwśród nich ci którzynich ci którzy po­magająci którzy po­magają in­nychbo nie pot­ra­fią roz­wiązać swychroz­wiązać swych zmartwieńty­lu ludzi dookoła z wielo­maludzi dookoła z wielo­ma problemamiz wielo­ma problemami a wśródproblemami a wśród nicha wśród nich ci którzywśród nich ci którzy po­magająnich ci którzy po­magają in­nychbo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwieńty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemamidookoła z wielo­ma problemami a wśródz wielo­ma problemami a wśród nichproblemami a wśród nich ci którzya wśród nich ci którzy po­magająwśród nich ci którzy po­magają in­nych

Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Za­sady są dla ludzi którzy nie pot­ra­fią się zdecydować.. -AnDree
za­sady-są dla-ludzi-którzy-nie pot­ra­fią ę-zdecydować