Ty bądź pierwszym Adamem swojego imienia.


ty-bądź-pierwszym-adamem-swojego-imienia
elżbieta drużbackatybądźpierwszymadamemswojegoimieniaty bądźbądź pierwszympierwszym adamemadamem swojegoswojego imieniaty bądź pierwszymbądź pierwszym adamempierwszym adamem swojegoadamem swojego imieniaty bądź pierwszym adamembądź pierwszym adamem swojegopierwszym adamem swojego imieniaty bądź pierwszym adamem swojegobądź pierwszym adamem swojego imienia

Bądź ostrożny w wyborze swojego środowiska, bo ono Cię ukształtuje. Bądź ostrożny w wyborze swoich przyjaciół, bo staniesz się taki, jak oni.Nim ułożysz mnie na sobie Po owoc­nym polowaniu, Bądź mu­zyką w roz­szep­ta­niu – Dzi­siaj, jut­ro – w każdej dobie. Nie od­rzu­caj mnie porankiem, Cho­ciaż błyszczę się od grzechu Bądź „Dzień dob­ry” i w uśmiechu Nieś zdrój mle­ka pełnym dzbankiem. A gdy odejdę z pot­rze­by nasze­go istnienia Proszę … nie za­pom­nij mo­jego imienia.Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !