Ty, co zadrę w ser­ce mi wbiłaś, Mis­trzy­ni tra­fiania w sedno, Ty, co tak łat­wo nas przekreśliłaś, Wiedz, że już mi jest wszys­tko jedno.


ty-co zadrę-w ser­-mi wbiłaś-mis­trzy­-tra­fiania-w sedno-ty-co tak-łat­wo-nas-przekreśliłaś-wiedz-że już-mi jest wszys­tko
panbarnabatyco zadręw ser­cemi wbiłaśmis­trzy­nitra­fianiaw sednoco takłat­wonasprzekreśliłaświedzże jużmi jest wszys­tkojednoco zadrę w ser­cew ser­ce mi wbiłaśmis­trzy­ni tra­fianiatra­fiania w sednoco tak łat­wołat­wo nasnas przekreśliłaśże już mi jest wszys­tkomi jest wszys­tko jednoco zadrę w ser­ce mi wbiłaśmis­trzy­ni tra­fiania w sednoco tak łat­wo nasłat­wo nas przekreśliłaśże już mi jest wszys­tko jednoco tak łat­wo nas przekreśliłaś

O czym pi­sać? Wszys­tko jedno; Ważne, żeby tra­fić w sedno.minął rok,a jak­by se­kun­da Two­ja twarz rozpływa się w lustrach miś już Tobą nie pachnie do snu mnie utu­la niezdarnie na zdjęcia już nie patrzę obojętności kłódki, założyłam na nie  A wszys­tko to te­mu, że Ser­ce pus­tsze o ki­log­ram uczu­cia już nie bi­je tak samo (...) tak to już by­wa z ba­nałami, że często tra­fiają w sedno.Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  -Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ??