Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało!


ty-złemu-nie-ustępuj-lecz-przeciw-idź-śmiało
wergiliusztyzłemunieustępujleczprzeciwidźśmiałoty złemuzłemu nienie ustępujlecz przeciwprzeciw idźidź śmiałoty złemu niezłemu nie ustępujlecz przeciw idźprzeciw idź śmiałoty złemu nie ustępujlecz przeciw idź śmiało

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.Miecz prawa bowiem złemu tylko srogi.Miecz pra­wa bo­wiem złemu tyl­ko srogi.