Tyl­ko tu­taj, na cy­tatach, dos­ta­niesz fiszkę za życiową tra­gedię ;)  


tyl­ko-­taj-na cy­tatach-­­niesz-fiszkę-za życiową-tra­gedię- 
starlighttyl­kotu­tajna cy­tatachdos­ta­nieszfiszkęza życiowątra­gedię tyl­ko tu­tajdos­ta­niesz fiszkęfiszkę za życiowąza życiową tra­gediędos­ta­niesz fiszkę za życiowąfiszkę za życiową tra­gediędos­ta­niesz fiszkę za życiową tra­gedię

Dziękuję za tra­gedię. Pot­rze­buję te­go dla swo­jej sztuki.Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw.Dźwięki miłości nutą przeszłości grane. Echo wspomnienia. Is­tnienie jakieś wyimaginowane. Dzwo­nu zawody. To teraźniejszość jaką być nie powinna. Życiowa lekcja. Po otrzęsinach ko­lej­ne kro­ki na przód. Tyl­ko ze sobą. Ro­zed­rga­na dłoń we mgle ma­luje szczęście. Ser­ca ciepłota. Zbłąka­ne ślepia wodzą w mat­ni zimnej. Szu­kaj a znaj­dziesz. Rychłe zderzenie pok­rewnych dusz spojenie. Ra­dos­ny uśmiech. Bańką mydlaną zmie­sza­ni w jedności. Niepew­ne chwi­le... nie raz z niej spad­niesz, nie dwa na­bijesz gu­za... a jed­nak do huśta­nia ciągła pokusa... 22:57; 04.04.13 nie pytaj nie py­taj o miłość nie py­taj jak to jest do niej wra­cać co noc bez wyt­chnienia gdy nikt nie pamięta za­pachu jej perfum nie py­taj o wspom­nienia ser­ca drgnienie oka blask nie py­taj mnie o świt i zmie­rzchu czerwień nie py­taj mnie jak umarła