Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału.


tyl­ko-łomówny-przys­tojny-mężczyz­na-po­siada-dla-ko­biety-czar-za­gad­ko­woś-tyl­ko łomówna-piękna-ko­bieta-za­cieka­wia
alfred aleksander konartyl­komałomównyprzys­tojnymężczyz­napo­siadadlako­bietyczarza­gad­ko­woścityl­ko małomównapięknako­bietaza­cieka­wiamężczyznęaż do szałutyl­ko małomównyprzys­tojny mężczyz­namężczyz­na po­siadapo­siada dladla ko­bietyko­biety czarczar za­gad­ko­wościpiękna ko­bietako­bieta za­cieka­wiaza­cieka­wia mężczyznęmężczyznę aż do szałuprzys­tojny mężczyz­na po­siadamężczyz­na po­siada dlapo­siada dla ko­bietydla ko­biety czarko­biety czar za­gad­ko­wościpiękna ko­bieta za­cieka­wiako­bieta za­cieka­wia mężczyznęza­cieka­wia mężczyznę aż do szału

Meżczyz­na to mężczyz­na. Ale przys­tojny mężczyz­na to zu­pełnie coś innego. -Louise de Vilmorin
meżczyz­na-to mężczyz­na-ale przys­tojny-mężczyz­na-to zu­pełnie-coś-innego
.On niesa­mowi­cie przys­tojny, cza­rujący, po­ciągający bez gra­nic, je­dyny w swoim rodza­ju i TYL­KO MÓJ  -xJula
on niesa­mowi­cie-przys­tojny-cza­rujący-po­ągający-bez-gra­nic-­dyny-w swoim-rodza­ju-i tyl­ko-mÓj 
Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że 
piękna-ko­bieta-może-mieć-za przy­jaciela-brzyd­kiego-mężczyznę-tyl­ko-dopóki-pod­sy­ca-w nim-is­kierkę-nadziei-że coś-z te­go
Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo. -Marcel Achard
gdy­by-ko­biety-ubierały ę-tyl­ko-dla-jed­ne­go-mężczyz­ny-nie trwałoby-to tak-długo
Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak. -Natsume Soseki
mężczyz­na-pożąda-ko­biety-ko­bieta-mężczyz­ny-kiedy ę-z tym-zdradzą-obo­-czują-niesmak