Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera.


tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
ameltyl­kośmierćco­kol­wiekzmieniaw sensco nie umieratyl­ko śmierćśmierć co­kol­wiekco­kol­wiek zmieniatyl­ko śmierć co­kol­wiekśmierć co­kol­wiek zmieniatyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia

Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Ki­lomet­ry, wa­ga, wzrost i wiek są tyl­ko i wyłącznie liczba­mi, a jeśli po­kocha­laś czy­jeś ser­ce, to te jed­nos­tki nicze­go nie zmienią. Kocham Cię M.♥