Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia.


tyl­ko-życie-poświęco­ne-in­nym-war­te-jest przeżycia
albert einsteintyl­kożyciepoświęco­nein­nymwar­tejest przeżyciatyl­ko życieżycie poświęco­nepoświęco­ne in­nymin­nym war­tewar­te jest przeżyciatyl­ko życie poświęco­neżycie poświęco­ne in­nympoświęco­ne in­nym war­tein­nym war­te jest przeżyciatyl­ko życie poświęco­ne in­nymżycie poświęco­ne in­nym war­tepoświęco­ne in­nym war­te jest przeżyciatyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­teżycie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia

Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go.Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r.Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżyciaTylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go.Życie jest niewiele war­te, ale nic nie jest war­te życia.