Tyl­ko człowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia.


tyl­ko-człowiek-niszczy-dla-­mego-niszcze­nia-i tworzy-dla-­mego-tworzenia
antoni kępińskityl­koczłowiekniszczydlasa­megoniszcze­niai tworzytworzeniatyl­ko człowiekczłowiek niszczyniszczy dladla sa­megosa­mego niszcze­nianiszcze­nia i tworzyi tworzy dladla sa­megosa­mego tworzeniatyl­ko człowiek niszczyczłowiek niszczy dlaniszczy dla sa­megodla sa­mego niszcze­niasa­mego niszcze­nia i tworzyniszcze­nia i tworzy dlai tworzy dla sa­megodla sa­mego tworzeniatyl­ko człowiek niszczy dlaczłowiek niszczy dla sa­megoniszczy dla sa­mego niszcze­niadla sa­mego niszcze­nia i tworzysa­mego niszcze­nia i tworzy dlaniszcze­nia i tworzy dla sa­megoi tworzy dla sa­mego tworzeniatyl­ko człowiek niszczy dla sa­megoczłowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nianiszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzydla sa­mego niszcze­nia i tworzy dlasa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­megoniszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia

Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski
nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim
Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. -Clint Eastwood
sza­nuj-swój-wy­łek-sza­cunek dla-­mego-siebie-pro­wadzi-do pa­nowa­nia-nad-sobą-jeśli osiągniesz-jed­no-i dru­gie-zys­kasz-moc
Wiem, że zapomnisz lecz dla wspomnienia daję Ci dowód mego istnienia. -Anonim
wiem-że-zapomnisz-lecz-dla-wspomnienia-daję-ci-dowód-mego-istnienia
Wal­ka dla sa­mego siebie nie może dać ci praw­dzi­wej siły. -Haku  -Masashi Kishimoto
wal­ka-dla-­mego-siebie-nie może-dać- praw­dzi­wej-ły-haku