Tyl­ko człowiek po­siada dar mo­wy. Człowiek stał się niezbędny.


tyl­ko-człowiek-po­siada-dar-mo­wy-człowiek stał ę-niezbędny
w » virginia woolf » orlandotyl­koczłowiekpo­siadadarmo­wyczłowiek stał sięniezbędnytyl­ko człowiekczłowiek po­siadapo­siada dardar mo­wyczłowiek stał się niezbędnytyl­ko człowiek po­siadaczłowiek po­siada darpo­siada dar mo­wytyl­ko człowiek po­siada darczłowiek po­siada dar mo­wytyl­ko człowiek po­siada dar mo­wy

Przyzwoity człowiek nie chce pełnić zawodu Szpiega i Donosiciela; człowiek niegodziwy bardzo chętnie bierze się za to rzemiosło i w ten sposób staje się użyteczny, czasami nawet niezbędny. -Pierre Bayle
przyzwoity-człowiek-nie-chce-pełć-zawodu-szpiega-i-donosiciela-człowiek-niegodziwy-bardzo-chętnie-bierze-ę-za-to-rzemiosło-i-w-ten-sposób
Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony. -Władysław Grzeszczyk
człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
Za­biega­nie o bo­gac­two w ta­ki krótkim życiu ja­kie po­siada człowiek - to błazeństwo. -Krio
za­biega­nie-o bo­gac­two-w ­ki-krótkim-życiu-ja­kie-po­siada-człowiek- to błazeństwo