Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha.


tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
jean la fontainetyl­koczynob­ja­wiapraw­dziwąmocduchatyl­ko czynczyn ob­ja­wiaob­ja­wia praw­dziwąpraw­dziwą mocmoc duchatyl­ko czyn ob­ja­wiaczyn ob­ja­wia praw­dziwąob­ja­wia praw­dziwą mocpraw­dziwą moc duchatyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwączyn ob­ja­wia praw­dziwą mocob­ja­wia praw­dziwą moc duchatyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą mocczyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha

praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld
je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca