Tyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolę wolnością.


tyl­ko-głup­cy-na­zywają-­mowolę-wolnośą
tacyttyl­kogłup­cyna­zywająsa­mowolęwolnościątyl­ko głup­cygłup­cy na­zywająna­zywają sa­mowolęsa­mowolę wolnościątyl­ko głup­cy na­zywajągłup­cy na­zywają sa­mowolęna­zywają sa­mowolę wolnościątyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolęgłup­cy na­zywają sa­mowolę wolnościątyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolę wolnością

Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
To co ludzie na­zywają fa­talną nieu­chron­nością, jest zwyk­le tyl­ko ich własną głupotą. -Arthur Schopenhauer
to co ludzie-na­zywają-fa­talną-nieu­chron­nośą-jest zwyk­-tyl­ko-ich-własną-głupotą
Jest tyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-głup­sza-od op­ty­miz­mu-pesymizm
Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska
spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg
mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy