Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi.


tyl­ko-głupi-od­­wia-kiedy-mądry-prosi
henryk sienkiewicztyl­kogłupiod­ma­wiakiedymądryprosityl­ko głupigłupi od­ma­wiakiedy mądrymądry prosityl­ko głupi od­ma­wiakiedy mądry prosi

Trudno umrzeć jak mądry, kiedy żyć trzeba jak wszyscy głupi. -Jacek Wejroch
trudno-umrzeć-jak-mądry-kiedy-żyć-trzeba-jak-wszyscy-głupi
Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi. -Manuela Gretkowska
nie- ludzi-złych-są tyl­ko-głupi-ale- głupi-są najgorsi
Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom