Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko.


tyl­ko-głupiec- od­po­wiedź-na wszystko
anatol france (françois anatole thibault)tyl­kogłupiecma od­po­wiedźna wszystkotyl­ko głupiecgłupiec ma od­po­wiedźma od­po­wiedź na wszystkotyl­ko głupiec ma od­po­wiedźgłupiec ma od­po­wiedź na wszystkotyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko

Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19
głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec. -Autor nieznany
gdy-pa­lec-wska­zuje-niebo-tyl­ko-głupiec-pat­rzy-na palec