Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości.


tyl­ko-głupiec-nie  wątpliwoś
karel capektyl­kogłupiecnie ma wątpliwoścityl­ko głupiecgłupiec nie ma wątpliwoścityl­ko głupiec nie ma wątpliwości

Tylko głupiec nie ma wątpliwości.Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko.Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec.Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności.Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.