Tyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie.


tyl­ko-ludzie-­li-ut­rzy­mują ę-zaw­sze-na swoim-poziomie
william somerset maughamtyl­koludziema­liut­rzy­mują sięzaw­szena swoimpoziomietyl­ko ludzieludzie ma­lima­li ut­rzy­mują sięut­rzy­mują się zaw­szezaw­sze na swoimna swoim poziomietyl­ko ludzie ma­liludzie ma­li ut­rzy­mują sięma­li ut­rzy­mują się zaw­szeut­rzy­mują się zaw­sze na swoimzaw­sze na swoim poziomietyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują sięludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­szema­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoimut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomietyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­szeludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoimma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie

Tylko ludzie mali, zawsze utrzymują się na swoim poziomie.Tylko ludzie mali utrzymują się zawsze na swoim poziomie.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Tyl­ko le­karz wierzący w Bo­ga zaw­sze ut­rzy­ma cię przy życiu. Jak nie tym, to pozagrobowym.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to