Tyl­ko naiw­ni, wierzą z całą pewnością.


tyl­ko-naiw­-wierzą-z całą-pewnośą
kriotyl­konaiw­niwierząz całąpewnościątyl­ko naiw­niwierzą z całąz całą pewnościąwierzą z całą pewnością

w is­tnienie-piekła-wierzą-tyl­ko-którzy-wierzą-że-do niego-nie pójdą-w niebo-wierzą-wszyscy-lesław-nowara 
Egzor­cyzmy po­magają tyl­ko tym, którzy wierzą w złego ducha. -Jan Kott
egzor­cyzmy-po­magają-tyl­ko-tym-którzy-wierzą-w złego-ducha
Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska
spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski
prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie