Tyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku.


tyl­ko-niemożli­we-jest war­te-wysiłku
jeanette wintersontyl­koniemożli­wejest war­tewysiłkutyl­ko niemożli­weniemożli­we jest war­tejest war­te wysiłkutyl­ko niemożli­we jest war­teniemożli­we jest war­te wysiłkutyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku

Nig­dy nie mów, że niemożli­we jest coś co za­leży tyl­ko od Ciebie To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko trud­ne do wykonania.Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam.Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia.bo tyl­ko w trud­nych słowach za­war­ta jest praw­da o przy­go­to­wa­niu do życia