Tyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa, kto w łodzi pływa.


tyl­ko-od śmier­-na trzy-pal­-by­wa-kto-w łodzi-pływa
jan kochanowskityl­kood śmier­cina trzypal­ceby­waktow łodzipływatyl­ko od śmier­ciod śmier­ci na trzyna trzy pal­cepal­ce by­wakto w łodziw łodzi pływatyl­ko od śmier­ci na trzyod śmier­ci na trzy pal­cena trzy pal­ce by­wakto w łodzi pływatyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ceod śmier­ci na trzy pal­ce by­watyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa

Tylko od śmierci na trzy palce bywa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski
tylko-od-śmierci-na-trzy-palce-bywa-kto-w-łodzi-pływa
Kariera najchętniej pływa pływa stylem zmiennym. -Anonim
kariera-najchętniej-pływa-pływa-stylem-zmiennym
Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim
kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
Wody w usta nabiera zwykle ten, kto źle pływa także w potoku słów. -Natalia Glensk - Gutweter
wody-w-usta-nabiera-zwykle-ten-kto-ź-pływa-także-w-potoku-słów