Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny.


tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
deffandtyl­kopier­wszykrokjest trudnytyl­ko pier­wszypier­wszy krokkrok jest trudnytyl­ko pier­wszy krokpier­wszy krok jest trudnytyl­ko pier­wszy krok jest trudny

Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Naj­trud­niej­szy jest pier­wszy krok za­raz po tym kiedy myślisz, że osiągnąłeś już wszys­tko jed­nak ciągle nie wiesz od której no­gi zacząć  -opuszczona
naj­trud­niej­szy-jest pier­wszy-krok-za­raz-po tym-kiedy-myślisz-że osiągnąłeś-już-wszys­tko-jed­nak-ągle-nie wiesz
Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches
miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem