tyl­ko-po­zytyw­na-ener­gia-jest w sta­nie-nas-pop­ro­wadzić-do pełne­go-szczęściem-ra­ju~-pa­weł-rychlica 
rychciktyl­kopo­zytyw­naener­giajest w sta­nienaspop­ro­wadzićdo pełne­goszczęściemra­ju~pa­wełrychlica tyl­ko po­zytyw­napo­zytyw­na ener­giaener­gia jest w sta­niejest w sta­nie nasnas pop­ro­wadzićpop­ro­wadzić do pełne­godo pełne­go szczęściempa­weł rychlica tyl­ko po­zytyw­na ener­giapo­zytyw­na ener­gia jest w sta­nieener­gia jest w sta­nie nasjest w sta­nie nas pop­ro­wadzićnas pop­ro­wadzić do pełne­gopop­ro­wadzić do pełne­go szczęściemtyl­ko po­zytyw­na ener­gia jest w sta­niepo­zytyw­na ener­gia jest w sta­nie nasener­gia jest w sta­nie nas pop­ro­wadzićjest w sta­nie nas pop­ro­wadzić do pełne­gonas pop­ro­wadzić do pełne­go szczęściemtyl­ko po­zytyw­na ener­gia jest w sta­nie naspo­zytyw­na ener­gia jest w sta­nie nas pop­ro­wadzićener­gia jest w sta­nie nas pop­ro­wadzić do pełne­gojest w sta­nie nas pop­ro­wadzić do pełne­go szczęściem

Mądrość w grun­cie rzeczy to tyl­ko oczyszczo­na ener­gia szczęścia.