Tyl­ko przykład jest zaraźliwy.


tyl­ko-przykład-jest zaraźliwy
carpio lope de vegatyl­koprzykładjest zaraźliwytyl­ko przykładprzykład jest zaraźliwytyl­ko przykład jest zaraźliwy

Tylko przykład jest zaraźliwy.Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także.Ze śmiechem należy się obchodzić ostrożnie: jest zaraźliwy.śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.Przykład tym łacniej i skuteczniej przenika między ludzi, im zwyklejszy jest i każdemu bliższy.