Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić.


tyl­ko-ska­zanie-na śmierć-wyróżnia-człowieka-od in­nych-to ­dyna-rzecz-której nie da ę-kupić
stendhal (henri beyle)tyl­koska­zaniena śmierćwyróżniaczłowiekaod in­nychto je­dynarzeczktórej nie da siękupićtyl­ko ska­zanieska­zanie na śmierćna śmierć wyróżniawyróżnia człowiekaczłowieka od in­nychto je­dyna rzeczktórej nie da się kupićtyl­ko ska­zanie na śmierćska­zanie na śmierć wyróżniana śmierć wyróżnia człowiekawyróżnia człowieka od in­nychtyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżniaska­zanie na śmierć wyróżnia człowiekana śmierć wyróżnia człowieka od in­nychtyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowiekaska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych

Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić.Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić.Śmierć - je­dyna przy­jem­ność, której nie można odczuć.Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: niestety.Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci muszę odwołać się do człowieka.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.