Tyl­ko w marze­niach mój świat jest idealny.


tyl­ko-w marze­niach-mój-świat-jest idealny
próbujpatrzećkolorowotyl­kow marze­niachmójświatjest idealnytyl­ko w marze­niachw marze­niach mójmój światświat jest idealnytyl­ko w marze­niach mójw marze­niach mój światmój świat jest idealnytyl­ko w marze­niach mój światw marze­niach mój świat jest idealnytyl­ko w marze­niach mój świat jest idealny

Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami. -KICIA1
jes­tem-a-może-mnie-nie  -jes­tem-tyl­ko-w marze­niach- żyję-marzeniami
Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Cza­sami mój świat jest czar­no-biały , to co jest w nim uroz­maico­ne to tyl­ko figury  -Intryga
cza­sami-mój-świat-jest czar­no-biały- to co jest w nim-uroz­maico­ne-to tyl­ko-figury 
O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś