tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości 


tyl­ko-wol­ność-wyz­wa­-naj­większe-pokłady-miłoś 
emilia szumiłotyl­kowol­nośćwyz­wa­lanaj­większepokładymiłości tyl­ko wol­nośćwol­ność wyz­wa­lawyz­wa­la naj­większenaj­większe pokładypokłady miłości tyl­ko wol­ność wyz­wa­lawol­ność wyz­wa­la naj­większewyz­wa­la naj­większe pokładynaj­większe pokłady miłości tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większewol­ność wyz­wa­la naj­większe pokładywyz­wa­la naj­większe pokłady miłości tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokładywol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości 

Piep­rzę wol­ność w by­ciu sin­glem. Chcę być wol­ny w miłości. -szajbuss
piep­rzę-wol­ność-w by­ciu-sin­glem-chcę-być-wol­ny-w miłoś
Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?  -Johnathan
za­pytaj-ko­gokol­wiek-na­tychmiast- powie-jest-wol­ność-słowa-a wol­ność-po słowie