Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
ryszard kapuścińskityl­kowspom­nienieto je­dyneco oca­lałoje­dyneco po­zos­ta­jez życiatyl­ko wspom­nienieco po­zos­ta­je z życia

To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz
i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie