Tyl­ko z po­mocą sil­nych można do­pomóc słabym.


tyl­ko-z po­mocą-sil­nych-można-do­pomóc-słabym
bertold brechttyl­koz po­mocąsil­nychmożnado­pomócsłabymtyl­ko z po­mocąz po­mocą sil­nychsil­nych możnamożna do­pomócdo­pomóc słabymtyl­ko z po­mocą sil­nychz po­mocą sil­nych możnasil­nych można do­pomócmożna do­pomóc słabymtyl­ko z po­mocą sil­nych możnaz po­mocą sil­nych można do­pomócsil­nych można do­pomóc słabymtyl­ko z po­mocą sil­nych można do­pomócz po­mocą sil­nych można do­pomóc słabym

Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym. -Bertold Brecht
tylko-z-pomocą-silnych-można-dopomóc-słabym
Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. -W » Virginia Woolf » Orlando
ser­-człowieka-nie zna-sil­niej­szej-na­miętnoś-ż-żądza-nakłonienia-in­nych-do włas­nych-przekonań
Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym. -Galileusz
nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym