Tylko śmiech umie przybliżyć ludzi do ludzi.


tylko-śmiech-umie-przybliżyć-ludzi-do-ludzi
jan twardowskitylkośmiechumieprzybliżyćludzidoludzitylko śmiechśmiech umieumie przybliżyćprzybliżyć ludziludzi dodo ludzitylko śmiech umieśmiech umie przybliżyćumie przybliżyć ludziprzybliżyć ludzi doludzi do ludzitylko śmiech umie przybliżyćśmiech umie przybliżyć ludziumie przybliżyć ludzi doprzybliżyć ludzi do ludzitylko śmiech umie przybliżyć ludziśmiech umie przybliżyć ludzi doumie przybliżyć ludzi do ludzi

Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać.Na stu ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć.Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić.Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem.Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większość ludzi taki śmiech sprawia ból.Ten jest naj­szczęśliw­szy z ludzi, kto ko­niec życia umie po­wiązać z je­go początkiem.