Tylko Bóg wie, kim jest, i świadomość tego nie zabija Go.


tylko-bóg-wie-kim-jest-i-świadomość-tego-nie-zabija-go
fiodor dostojewskitylkobógwiekimjestświadomośćtegoniezabijagotylko bógbóg wiekim jesti świadomośćświadomość tegotego nienie zabijazabija gotylko bóg wiei świadomość tegoświadomość tego nietego nie zabijanie zabija goi świadomość tego nieświadomość tego nie zabijatego nie zabija goi świadomość tego nie zabijaświadomość tego nie zabija go

Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość.Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.Bóg je­den wie,Kim jest.Nie ma odwagi i nie ma lęku. Jest tylko świadomość i nieświadomość. Świadomość to lęk, nieświadomość to odwaga.Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa.Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha.