Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień.


tylko-bardzo-łe-świeczki-gasną-od-westchnień
henryk sienkiewicztylkobardzomałeświeczkigasnąodwestchnieńtylko bardzobardzo małemałe świeczkiświeczki gasnągasną odod westchnieńtylko bardzo małebardzo małe świeczkimałe świeczki gasnąświeczki gasną odgasną od westchnieńtylko bardzo małe świeczkibardzo małe świeczki gasnąmałe świeczki gasną odświeczki gasną od westchnieńtylko bardzo małe świeczki gasnąbardzo małe świeczki gasną odmałe świeczki gasną od westchnień

Tyl­ko bar­dzo małe świe­czki gasną od westchnień.Małe nienawiści podnoszą małe głowy wężów-grzechotników. Nienawidzić trzeba niewielu, gdyż to bardzo nuży. Wieloma trzeba pogardzać, przebaczać często i nie zapominać nigdy.Kto karze tylko dla własnej satysfakcji, jest bardzo okrutny i bardzo zły.Wielkie miłości są proste, tylko małe są pełne powikłań.Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości.