Tylko biedni ludzie odczuwają prawdziwą przyjemność, gdy mogą coś ofiarować.


tylko-biedni-ludzie-odczuwają-prawdziwą-przyjemność-gdy-mogą-coś-ofiarować
george eliottylkobiedniludzieodczuwająprawdziwąprzyjemnośćgdymogącośofiarowaćtylko biednibiedni ludzieludzie odczuwająodczuwają prawdziwąprawdziwą przyjemnośćgdy mogąmogą coścoś ofiarowaćtylko biedni ludziebiedni ludzie odczuwająludzie odczuwają prawdziwąodczuwają prawdziwą przyjemnośćgdy mogą cośmogą coś ofiarowaćtylko biedni ludzie odczuwająbiedni ludzie odczuwają prawdziwąludzie odczuwają prawdziwą przyjemnośćgdy mogą coś ofiarowaćtylko biedni ludzie odczuwają prawdziwąbiedni ludzie odczuwają prawdziwą przyjemność

Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.Klienci mogą schodzić się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczoSposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Nie wyciągaj rąk, bo pomyślą, że chcesz coś ofiarować.Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.