Tylko co dobre, siejbą jest szczęśliwych żniw.


tylko-co-dobre-siejbą-jest-szczęśliwych-żniw
leopold stafftylkocodobresiejbąjestszczęśliwychżniwtylko coco dobresiejbą jestjest szczęśliwychszczęśliwych żniwtylko co dobresiejbą jest szczęśliwychjest szczęśliwych żniwsiejbą jest szczęśliwych żniw

Tyl­ko co dob­re, siejbą jest szczęśli­wych żniw.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Kocha się właściwie tylko szczęśliwych: na nieszczęściu się tylko żeruje.Aforyzmy, schylanie sie po pojedyncze idźbło, są pokłosiem, nie ścinaniem falujących złotych łanów zbóż, nie wiązaniem snopów i nie świętem Żniw zdobionych wieńcem. Ale odpadłe i zebrane kłosy dają tet dobry chleb i tylko w smaku spotywąjącyeh leży wyczucie, co w nim jest Z ambrozjiW kobiecie jest dobre tylko to, co jest w niej najlepsze.Doświadczenie jest dobre, byle tylko nie kosztowało zbyt drogo.