Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.


tylko-człowiek-który-kochał-umiera-jak-człowiek
antoine de saint - exuperytylkoczłowiekktórykochałumierajakczłowiektylko człowiekktóry kochałumiera jakjak człowiekumiera jak człowiek

Gdy tylko człowiek umiera, fotografia jego umiera również.Taki pies, co umiera i wie, że umiera i potrafi powiedzieć, że wie, że umiera jak pies - to właśnie człowiek.Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca.Człowiek, który wie JakTo miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu.Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia.