Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha.


tylko-czyn-objawia-prawdziwą-moc-ducha
jean de la fontainetylkoczynobjawiaprawdziwąmocduchatylko czynczyn objawiaobjawia prawdziwąprawdziwą mocmoc duchatylko czyn objawiaczyn objawia prawdziwąobjawia prawdziwą mocprawdziwą moc duchatylko czyn objawia prawdziwączyn objawia prawdziwą mocobjawia prawdziwą moc duchatylko czyn objawia prawdziwą mocczyn objawia prawdziwą moc ducha

Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha.Prawdziwa wolność to ta, dzięki której czyn wyrasta z głębin naszej istoty.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Prawdziwa radość ma dużo głębsze korzenie. Ona wyrasta z ducha miłości.Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny.