Tylko dureń nie pisze dla pieniędzy.


tylko-dureń-nie-pisze-dla-pieniędzy
samuel johnsontylkodureńniepiszedlapieniędzytylko dureńdureń nienie piszepisze dladla pieniędzytylko dureń niedureń nie piszenie pisze dlapisze dla pieniędzytylko dureń nie piszedureń nie pisze dlanie pisze dla pieniędzytylko dureń nie pisze dladureń nie pisze dla pieniędzy

Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu.Dureń, kiedy popełni głupstwo, zawsze tłumaczy, że spełnił tylko swój obowiązek.Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas.Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.