Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje.


tylko-dzięki-temu-że-ludzie-nie-mają-tej-mocy-szkodzenia-innym-jaką-by-mieć-chcieli-świat-jeszcze-istnieje
feliks chwalibógtylkodziękitemużeludzieniemajątejmocyszkodzeniainnymjakąbymiećchcieliświatjeszczeistniejetylko dziękidzięki temuże ludzieludzie nienie mająmają tejtej mocymocy szkodzeniaszkodzenia innymjaką byby miećmieć chcieliświat jeszczejeszcze istniejetylko dzięki temuże ludzie nieludzie nie mająnie mają tejmają tej mocytej mocy szkodzeniamocy szkodzenia innymjaką by miećby mieć chcieliświat jeszcze istniejeże ludzie nie mająludzie nie mają tejnie mają tej mocymają tej mocy szkodzeniatej mocy szkodzenia innymjaką by mieć chcieliże ludzie nie mają tejludzie nie mają tej mocynie mają tej mocy szkodzeniamają tej mocy szkodzenia innym

Tyl­ko dzięki te­mu,że ludzie nie mają tej mo­cy szkodze­nia in­nym,jaką by mieć chcieli ,świat jeszcze istnieje.Umierasz, jeżeli umierają twoi bogowie. Bo żyjesz dzięki nim. A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.Kobieta istnieje tylko dzięki świeżości serca.Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.Świat się beze mnie obędzie i tak nic w nim nie zmienię, a może dzięki temu coś się zmieni.