Tylko głupcom i nudziarzom potrzebne jest koniecznie bogactwo.


tylko-głupcom-i-nudziarzom-potrzebne-jest-koniecznie-bogactwo
julie eleonore jeanne de laspinassetylkogłupcomnudziarzompotrzebnejestkonieczniebogactwotylko głupcomgłupcom ii nudziarzomnudziarzom potrzebnepotrzebne jestjest konieczniekoniecznie bogactwotylko głupcom igłupcom i nudziarzomi nudziarzom potrzebnenudziarzom potrzebne jestpotrzebne jest konieczniejest koniecznie bogactwotylko głupcom i nudziarzomgłupcom i nudziarzom potrzebnei nudziarzom potrzebne jestnudziarzom potrzebne jest konieczniepotrzebne jest koniecznie bogactwotylko głupcom i nudziarzom potrzebnegłupcom i nudziarzom potrzebne jesti nudziarzom potrzebne jest koniecznienudziarzom potrzebne jest koniecznie bogactwo

Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.W demokracji wolno głupcom głosować; w dyktaturze wolno głupcom rządzić.Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.Tylko kobiety i lekarze wiedzą, jak bardzo potrzebne i dobroczynne jest kłamstwo.Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów.Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne.