Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią.


tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
oscar wildetylkojednarzeczjestgorszaniżgdynasmówiąmianowicieniemówiątylko jednajedna rzeczrzecz jestjest gorszagorsza niżniż gdygdy oo nasnas mówiągdy oo nasnas nienie mówiątylko jedna rzeczjedna rzecz jestrzecz jest gorszajest gorsza niżgorsza niż gdyniż gdy ogdy o naso nas mówiągdy o naso nas nienas nie mówiątylko jedna rzecz jestjedna rzecz jest gorszarzecz jest gorsza niżjest gorsza niż gdygorsza niż gdy oniż gdy o nasgdy o nas mówiągdy o nas nieo nas nie mówiątylko jedna rzecz jest gorszajedna rzecz jest gorsza niżrzecz jest gorsza niż gdyjest gorsza niż gdy ogorsza niż gdy o nasniż gdy o nas mówiągdy o nas nie mówią

Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas.Znam tylko jedną rzecz gorszą od małżeństwa bez miłości: małżeństwo, w którym istnieje miłość, ale tylko z jednej strony.Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą.Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.