Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią.


tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
oscar wildetylkojednarzeczjestgorszaniżgdynasmówiąmianowicieniemówiątylko jednajedna rzeczrzecz jestjest gorszagorsza niżniż gdygdy oo nasnas mówiągdy oo nasnas nienie mówiątylko jedna rzeczjedna rzecz jestrzecz jest gorszajest gorsza niżgorsza niż gdyniż gdy ogdy o naso nas mówiągdy o naso nas nienas nie mówiątylko jedna rzecz jestjedna rzecz jest gorszarzecz jest gorsza niżjest gorsza niż gdygorsza niż gdy oniż gdy o nasgdy o nas mówiągdy o nas nieo nas nie mówiątylko jedna rzecz jest gorszajedna rzecz jest gorsza niżrzecz jest gorsza niż gdyjest gorsza niż gdy ogorsza niż gdy o nasniż gdy o nas mówiągdy o nas nie mówią

Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy
gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Znam tylko jedną rzecz gorszą od małżeństwa bez miłości: małżeństwo, w którym istnieje miłość, ale tylko z jednej strony. -Oscar Wilde
znam-tylko-jedną-rzecz-gorszą-od-łżeństwa-bez-miłoś-łżeństwo-w-którym-istnieje-miłość-ale-tylko-z-jednej-strony
Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą. -Hans Georg Gadamer
rozum-jest-obecny-tylko-wówczas-gdy-ludzie-mówią-ze-sobą